BEFORE AND AFTER

curves, solid color, levels, color balance, brightness/contrast.
curves, sold color, levels, brightness/contrast
curves, solid color, levels, brightness/contras, color balance
curves, solid color, levels, brightness/contrast, color balance
 
Här ser ni fyra bilder som jag tagit. De vänstra är de oredigerade och de till höger är behandlade i Photoshop precis som jag skrivit under varje bild! Vad tycker ni? Blir det en positiv skillnad?